اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 عمومی

اگر اطلاع از دپارتمان ها ندارید این دپارتمان را انتخاب نمایید.

 سوالات قبل از خرید

اگر سوالی در مورد سرویس ها و خدمات ما دارید از این دپارتمان استفاده نمایید.

 مدیریت

برای ارتباط با مدیریت از این دپارتمان استفاده نمایید.

 مشکلات فنی

برای حل مشکلات فنی مربوط به خدمات خریداری شده از این دپارتمان استفاده نمایید.

 مدیریت مالی

در صورت وجود مشکلات مالی یا موارد خاص پرداخت با دپارتمان مدیریت مالی در ارتباط باشید